Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Gradsko vijeće

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 16. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 15. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 14. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Akti donijeti na 13. sjednici gradskog vijeća