Za investitore

Zašto ulagati u Ivancu?

Zašto ulagati u Ivancu?

 

Pismo namjere za ulagače iz privatnog sektora - ponuda za prodaju komunalno opremljenog zemljišta u Industrijskoj zoni Ivanec

Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. u svom vlasništvu imaju zemljište koje prema urbanističkom planu ulazi u zonu gospodarske i industrijske namjene i koje je sukladno razvojnoj strategiji grada predviđeno za greenfield ulaganja u razdoblju 2014-2020. U prvoj fazi  komunalnog opremanja   koja je upravo u tijeku uređujemo  infrastrukturu  za površinu od cca  25.000 m2  koju i nudimo potencijalnim investitorima uz direktne  pogodnosti i povlastice  kod kupnje zemljišta, izgradnje i ulaganja , te prve godine poslovanja. Daljnje širenje do maksimalno 300.000 m2 predviđeno je sukladno iskazu interesa investitora.

Konkurentna cijena komunalno opremljenog zemljišta: 17 eura /m2

U tu cijenu komunalnog opremanja ulazi kompletno - isplaniran teren i uređen okoliš,uređena oborinska odvodnja i mreža  kanalizacije,uređene  vodovodne  instalacije na parcelu-priključni cjevovodi, hidrantska instalacija ,uređeni priključni  vodovi za struju do parcela( trafostanica je u neposrednoj blizini, Hep-ovo postrojenje također),  instalacija  plinskih priključaka, uređene DTK i telefonske priključne instalacije, isplanirane, asfaltirane prometnice i nogostupi, te  uređene zelene površine i javna  rasvjeta. Održavanje i čišćenje zajedničke infrastrukture uključeno.

 

Uvjeti izgradnje :

 • izgradnja objekta gospodarske i proizvodne namjene
 • najmanja dozvoljena površina čestice: 1.500m2
 • najveća dozvoljena  površina čestica-nije limitirano
 • najmanja širina čestice : 20 m
 • najveći koeficijent izgrađenosti:  50%
 • najviša dozvoljena visina objekta-12 m

 

Direktne  povlastice i olakšice -što nudimo investitorima?

 • 100 % oslobođenje plaćanja  komunalnog doprinosa
 • 100% oslobođenje plaćanja  troškova prenamjene zemljišta
 • 100% oslobođenje plaćanja poreza na tvrtku u prvoj godini poslovanja
 •  kompletno komunalno opremljeno zemljište
 • mogućnost prilagodbe veličine čestica prema potrebama investitora
 • obročno plaćanje ugovorene cijene zemljišta
 • usluga otkupa zemljišta uz sređivanje pravno-imovinskih odnosa za poznatog investitora
 • subvencija od 2 -3 % kamata na poduzetničke kredite
 • stručna pomoć i suradnja u razvoju i realizaciji  investicije
 • pomoć  investitorima u povezivanju s lokalnim i regionalnim institucijama , poslovnim savjetnicima i komunalnim i infrastrukturnim tvrtkama
 • organizacija edukacije poduzetnika kroz  stručne seminare

 

Prednosti ulaganja na lokaciji Ivanec:

 

 1. Lokacija-dobar geografski položaj-u jednoj od gospodarski najrazvijenih županija Hrvatske

 

 • autoceste - neposredna blizina  priključka budućoj Brzoj cesti koja će direktno povezivati frekventne
 • međunarodne pravce E -59( Zagreb-Slovenia-Austria) i E-65, E 71( Varaždin-Zagreb –Budimpešta)       
 • želježnička  pruga Ivanec-Varaždin, via Zagreb-Budimpešta
 • zračne luke: Zagreb-81 km, Varaždin- 22 km
 • udaljenost 28 km do  prijelaza Macelj prema Sloveniji, 60 km od prijelaza Goričan prema Mađarskoj
 • drugi po veličini grad u Varaždinskoj županiji, 22 km od Varaždina, 80-tak km od Zagreba

 

 1. Planirane  djelatnosti: industrijska postrojenja svih vrsta   (nezagađujuća  industrija), prednost radno intenzivnim  tvrtkama  zbog  dobre baze adekvatne  radne snage (  u ukupnoj radnoj snazi  udio od 58 %  je srednjoškolski  kadar  sa prevladavajućim  prerađivačkim usmjerenjem)
 2. Ukupno planirani broj tvrtki: do 20-tak  , različitih profila djelatnosti-mogućnost povezivanja sa drugim tvrtkama ili zajedničko ulaganje sa partnerima ili dobavljačima  na istoj lokaciji
 3. Zona je aktivna – tri tvrtke  već posluju  – komunalno poduzeće( gradska tvrtka), tvrtka koja se bavi  proizvodnjom solarne energije(privatno vlasništvo)  i metaloprerađivačka tvrtka (privatno vlasništvo)
 4. Kvalitetna poduzetnička baza - privatno poduzetništvo - dugogodišnja tradicija u  prerađivačkoj industriji - metaloprerađivačka (tvrtke HEW Ivanec d.o.o., Wenker-Križanec d.o.o. Itas d.d., Jedinstvo, Elkom Ivanec d.o.o.), građevinskoj ( Mipcro d.o.o. ), mesnoprerađivačkoj( Industrija mesa Ivanec,) drvoprerađivačkoj (Drvodjelac d.o.o.), obučarskoj( Ivančica d.d.), -mogućnost poslovnog povezivanja
 5. Kvalitetna baza radne snage - u tvrtkama koje su tu registrirane mahom radi stručno profilirano  i lokalno stanovništvo-niži troškovi dodatne edukacije zaposlenika i niži troškovi rada
 6. Maksimalna ažurnost i brzina kod ishođenja potrebnih dozvola i prateće dokumentacije - cca 60 dana
 7. Orijentiranost i maksimalna angažiranost na razvoj poduzetništva - Grad Ivanec dobitnik je, među prvim gradovima u Hrvatskoj, međunarodnog BFC  priznanja (business friendly certificate) kao sredina sa povoljnom  investicijskom  klimom i kompletnim okružjem orijentiranim na poticanje   investicija u gospodarstvu, te je prema listi magazina Forbes, među 20-tak top gradova za ulaganje i investicije  u Hrvatskoj

 

Kontakt :

Grad Ivanec,  Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec,
T: 0038542404872
Fax: 0038542781103
W: www.ivanec.hr
Kontakt osoba: gradonačelnik Milorad Batinić

 

Poslovna zona Ivanec d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec
T: 0038542492-870
Fax: 00385427811030
W: www.poslovna-zona-ivanec.hr
Kontakt osoba: direktor Lana Labaš