Službene objave

Službene objave Otvorena savjetovanja

Javna rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna prostornih planova

  • VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanca
  • VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca
  • IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca