Kreće sufinanciranje gradnje punionica za električna vozila

Kreće sufinanciranje gradnje punionica za električna vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje gradnje punionica vrijedan 5,8 milijuna kuna. Dio je to niza aktivnosti kojima se želi potaknuti transformacija prometnog sustava u čišći i energetski učinkovitiji, a sve s ciljem smanjenja onečišćenja okoliša ispušnim plinovima i bukom.

Tvrtke, obrtnici, jedinice lokalne i regionalne samouprave te neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga) za projekte postavljanja punionica mogu dobiti do 40% opravdanih troškova, odnosno do 200.000 kuna. Preduvjet sufinanciranja je dostava glavnog projekta od strane ovlaštenog inženjera te pravomoćna građevinska dozvola ili odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da ista nije potrebna. Uz prijavni obrazac je, ovisno o vrsti prijavitelja, potrebno dostaviti i svu ostalu odgovarajuću dokumentaciju, a sve zajedno se dostavlja preporučenom poštom ili osobno, u prijamni ured Fonda.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Javnom pozivu su troškovi gradnje jedne ili više punionica koji su nastali najranije 8. svibnja 2019. godine i to:

  • punionice za električna vozila s tehničkim karakteristikama:
  • minimalne ukupne snage punionice: 50kW DC ili 22kW AC,
  • opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima,
  • za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, o podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
  • troškovi obuhvaćaju;
  • opremu i radove s puštanjem u pogon,
  • troškove programskog rješenja za naplatu i  analitiku,
  • troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera.

Troškovi priključka punionice na distribucijsku mrežu kao ni troškovi instalacije sustava za vlastito napajanje punionice ne predstavljaju opravdane troškove. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa. PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv, odnosno ukoliko prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Popis obvezne dokumentacije i potrebne obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

print