Novi Javni pozivi Ministarstva hrvatskih branitelja

Novi Javni pozivi Ministarstva hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je 2 nova Javna poziva, namijenjena sljedećim ciljnim skupinama: nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

1. JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja i gimnazijskim programima obrazovanja), prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme), osposobljavanje (za osobe koje imaju stečenu najmanje srednju školsku spremu, odnosno srednju stručnu spremu) te stjecanje dodatnih znanja i vještina (za osobe koje imaju stečenu najmanje srednju školsku spremu, odnosno srednju stručnu spremu).

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja kroz programe stjecanja prvog zanimanja, prekvalifikacije ili osposobljavanja do iznosa od 12.000,00 kuna po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje.

Ministarstvo može snositi troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina do iznosa od 6.000,00 kuna po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 5. ožujka 2019. godine.

2. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE

Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva s do 50 zaposlenih i druge pravne osobe s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih, čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2018. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 28. lipnja 2018. godine.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 150.000,00 kuna.

Potpora se može ostvariti jednokratno (zapošljavanjem tri osobe u istoj godini), odnosno u dva ili tri navrata (2+1, 1+2 ili 1+1+1), ukoliko je opravdan namjenski utrošak sredstava i ispunjene sve ugovorne obveze. Zapošljavanje osoba iz ciljne skupine podrazumijeva zapošljavanje u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) tijekom 24 mjeseca. U slučaju ranijeg prekida radnog odnosa, podnositelj se obvezuje zaposliti drugu osobu iz ciljne skupine do ispunjavanja preuzetih ugovornih obveza.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 5. ožujka 2019. godine.

Detaljnije informacije, uključujući obrasce za prijavu, kao i popis potrebne dokumentacije, dostupne su na web stranicama Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-pozivi-2268/2268

print