Objavljen program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ - za unapređenje turističke ponude u 2019. godini

Objavljen program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ - za unapređenje turističke ponude u 2019. godini

S ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva u 2019. godini, Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za program 'Konkurentnost turističkog gospodarstva'. Kroz ovaj program u proračunu je predviđeno bespovratnih 23,6 milijuna kuna koje će se kroz niz mjera dodjeljivati za povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenih novih tehnologija i slično.

Sredstava su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. 

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja.

Kroz mjeru A podupire se povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata vrste: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Kroz mjeru B potiče se razvoj posebnih oblika turizma kao što su ciklo-turizam, aktivni i pustolovni kroz ulaganja u infrastrukturu, servise i opremu, uređenje potrebne infrastrukture te promotivne aktivnosti za postojeću ponudu.

Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista, kroz sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora u ugostiteljskim objektima na otocima i na brodovima te sufinanciranje inovativnih IT tehnologija vezanih za digitalnu interakciju s gostima te aplikacije vezane za povećanje vidljivosti destinacijske ponude, posebnih oblika turizma, tematskih proizvoda i ruta.

Mjera D odnosi se na prepoznatljivost, pa će se tako financirati plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima, te realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“.

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova.

Javni poziv otvoren je i objavljen na internetskim stranicama Ministarstva 28. siječnja.2018. godine, a traje do 1. ožujka 2019. godine. Sve informacije o uvjetima i načinu prijave te potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenim stranicama Ministarstva turizma: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Svi zainteresirani prijavitelji za savjetodavnu se i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili broj telefona 042/ 645-435.

print