Otvoren Javni poziv – 24 milijuna kuna za uzgoj goveda, koza, ovaca i peradi

Otvoren Javni poziv – 24 milijuna kuna za uzgoj goveda, koza, ovaca i peradi

Otvoren je Javni poziv za potpore za unapređenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unapređenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine ukupne vrijednosti 24 milijuna kuna.

Za unapređenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele osigurano je 9 milijuna kuna, za unapređenje uzgoja ovaca i koza na raspolaganju je 13,5 milijuna kuna, a za uzgoj izvornih pasmina peradi 1,5 milijun kuna.

Stočari se na javni poziv mogu prijaviti do 30. studenog 2018. godine.

Ukupni iznos potpore utvrđuje se na temelju jediničnog iznosa. Jedinični iznos potpore po grlu/kljunu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Jedinični iznos potpore ne može biti veći od:

  • 2.500,00 kuna po prihvatljivom ženskom grlu (rasplodna junica) mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele,
  • 130,00 kuna po prihvatljivom grlu uzgojno valjanih ovaca ili koza,
  • 110,00 kuna po kljunu Zagorskog purana iz matičnog jata,
  • 40,00 kuna po kljunu kokoši Hrvatice iz matičnog jata.  

Korisnici sredstava potpore su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Detalje ovog Javnog poziva i obrasce na kojima se podnose zahtjevi za potporu možete pronaći ovdje.

print