Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo dva nova javna poziva

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo dva nova javna poziva

Ministarstvo hrvatskih branitelja na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva objavilo je 2 nova javna poziva, namijenjena potporama za samozapošljavanje te sufinanciranju književnih ostvarenja na temu Domovinskog rata.

1. Javni poziv - potpore za samozapošljavanje

Poziv je otvoren na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom. Za potporu mogu kandidirati osobe iz ciljne skupine koje su bile nezaposlene najmanje 30 dana prije stjecanja svojstva nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava kao jedinog ili glavnog zanimanja upisanog u Upisnik poljoprivrednika i početka uplaćivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, a ukoliko je isto započelo nakon 19. listopada 2017. godine.

Novčana potpora iznosi do najviše 80.000,00 kuna, a javni poziv će biti otvoren u razdoblju od 12. srpnja do 10. kolovoza 2018. godine.

Novčana potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom. Korisnici koji sredstva ne utroše namjenski dužni su ih vratiti Ministarstvu uz zakonsku zateznu kamatu. Trajanje zaposlenosti isplatom potpore za samozapošljavanje je 12 mjeseci, a isto će se provjeravati uvidom u evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Više na: https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-potpore-za-samozaposljavanje/2076

2. Javni poziv - sufinanciranje književnih ostvarenja o Domovinskom ratu

Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu  sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. Godini te anketni poziv za iskaz interesa za prijevod prethodno tiskanih djela i objavu u elektroničkom  obliku (pilot projekt) otvoren je od 12. srpnja 2018. godine do 15. rujna 2018. godine.

 

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2018. godini za pripremu i tisak. Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti najviše do 20.000,00 kuna. Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata, registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu.

 

Više na: https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-sufinanciranje-knjizevnih-ostvarenja-o-domovinskom-ratu/2078

 

Pozivamo sve zainteresirane da se za pomoć obrate Projektnom uredu Grada Ivanca, na broj telefona 042/645-484, mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili osobno na adresu Trg hrvatskih ivanovaca 10, uz prethodnu najavu, radnim danom od 7-15 sati. 

 

print