Znakovi kvalitete

Znakovi kvalitete

U svrhu poticanja prihvatljivih prijavitelja, a koji obuhvaćaju pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće na kreativnost i inovativnost označavanjem kvalitetnih i prepoznatljivih hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore za ishođenje znaka kvalitete za proizvode, linije proizvoda, odnosno jednu ili više usluga ili djelatnosti, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta otvorilo je natječaj Znakovi kvalitete.

Povećana primjena znakova kvalitete doprinijet će promociji i stvaranju dodane vrijednosti za vrhunske hrvatske proizvode i usluge i stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Od cjelokupnog predviđenog iznosa u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoja od 7.500.000,00 kuna, 5.000.000,00 kn namijenjeno je za I. i II. skupinu jedinica regionalne samouprave prema indeksu razvijenosti, dok će se preostali iznos raspodijeliti među prijaviteljima iz III. i IV. skupine.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000 kuna, uz intenzitet potpore od 100%. Prihvatljive potpore u sklopu ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti – de minimis.

Prihvatljive aktivnosti (usluge) koje se mogu financirati odnose se na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:−„Hrvatska kvaliteta“ −„Izvorno hrvatsko“ −„Tradicijski obrti", −„Umjetnički obrti". U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za ishođenje više znakova kvalitete, ali samo kod jednog pružatelja usluga.

Natječaj se vodi kao trajno otvoreni, a projektni prijedlozi zaprimat će se od 10. rujna 2018. u 11:00 do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Projektna prijava - ispunjen prijavni obrazac te ostala potrebna dokumentacija podnose se putem sustava eFondovi, na koji se potrebno prethodno registrirati.

Detaljnije upute dostupne su na:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1e4bafa0-d138-40f5-82bb-b16d488cab63

Pozivamo sve zainteresirane da se za dodatne informacije te stručnu pomoć oko razrade i pripreme projektne ideje obrate Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na adresi Trg hrvatskih ivanovaca 10, radnim danom od 7-15 h, uz prethodnu najavu. Kontakt: 042/645-483, projektni.ured@ivanec.hr

print