Otvoren je natječaj za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Otvoren je natječaj za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 27. lipnja objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.

Svrha natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, usmjeriti ih k održivom razvoju te uključiti članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu.

Prihvatljivi prijavitelji na navedeni natječaj su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura te obrti, trgovačka društva i zadruge registriran za poljoprivrednu djelatnost.

Visina potpore po korisniku je 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100%.

Bespovratnom je potporom moguća kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade.

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o natječaju dostupno je na linku: http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj natječaj mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na broj telefona: 042/645-482 ili na mail: projektni.ured@ivanec.hr.

print