Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava fonda 2018.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava fonda 2018.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava fonda 2018.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila trgovačkim društva, obrtnicima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Sredstva u slijedećim iznosima po vozilu moći će se dobiti za:

  • električne bicikle – do 5.000,00 kuna, za min.5 do max.15 komada
  • električna vozila L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna
  • vozila kategorije M1 i N1 s hibridnim „plug-in“ pogonom – do 40.000,00 kuna
  • vozila kategorije N1 pogonom na SPP i UPP – do 40.000,00 kuna
  • vozila kategorija M1 i N1 s električnim pogonom – do 80.000,00 kuna
  • vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP ili UPP - max. 400.000,00 kuna.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet zahtjeva za sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje (koji mora sadržavati svu obveznu dokumentaciju koja je propisana javnim pozivom) započinje dana 20. lipnja  2018. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2018. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Tekst javnog poziva, dokumentaciju i obrasce koji su potrebni za prijavu možete pronaći ovdje.

print