Poziv za poduzetnike – dodjela bespovratnih sredstava u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska

Poziv za poduzetnike – dodjela bespovratnih sredstava u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska

Beneficiary Light Grant Shema je shema dodjele bespovratnih sredstava  kojima se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje jednog Light korisnika s obje strane granice. S obzirom da je za prijavu projekta na B Light Grant Shemu osnovni uvjet partnerski projekt između hrvatske i mađarske tvrtke, partnera najlakše možete pronaći pomoću web platforme B Light projekta. Svaki Light korisnik treba biti registriran ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom:

Mađarska:

 • Zala županija (HU223);
 • Somogy županija (HU232);
 • Baranya županija (HU231).

Hrvatska:

 • Međimurska županija (HR 046);
 • Koprivničko-križevačka županija (HR 045);
 • Virovitičko-podravska županija (HR 048);
 • Osječko-baranjska županija (HR 04B);
 • Varaždinska županija (HR 044);
 • Bjelovarsko-bilogorska županija (HR 047);
 • Požesko-slavonska županija (HR 049);
 • Vukovarsko-srijemska županija (HR 04C).

Light korisnici trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP) kako je propisano u prilogu 1. uredbe Komisije 651/2014/EU. Minimalan oblik suradnje na Light projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem Light korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light korisnici.

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku:

Za Light korisnika

Ukupni prihvatljiv trošak
(100%)

Najviša subvencija EFRR-a  (75%)

Najniži iznos

 40,000 EUR

 30,000 EUR

Najviši iznos

 180,000 EUR

 135,000 EUR

 

Ciljevi projekta:

 • Omogućiti razvoj MSP-a kroz poslovnu suradnju putem: zajedničke proizvodnje, razvoja tehnologije i usluga, opskrbnih lanaca, zajedničkog tržišta i planiranja budućeg zajedničkog ulaganja;
 • Potaknuti internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća;
 • Ostvariti poslovne ugovorne odnose s trećom stranom;
 • Povećati konkurentnost MSP-a;
 • Povećati prodajne vrijednosti MSP-a;
 • Povećati bruto dodanu vrijednost (BDV) po glavi stanovnika u industrijskom i uslužnom sektoru na području provedbe programa.

Prijava se podnosi u 2 dijela. U prvom dijelu, s prijavom do 16. lipnja 2018., nadležnim tijelima se podnosi sažetak koji su pripremili projektni partneri. Ako sažetak zadovolji kriterije bodovanja, korisnik dobiva pravo podnijeti cjelovitu prijavu. U tu svrhu, korisnicima će na raspolaganju biti besplatne savjetodavne usluge, posredstvom HAMAG BICRO-a.

Ulogu info točke za naše područje obavlja Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA), a za detaljnije informacije možete se obratiti i Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove.

print