Poziv: Povećanje energ. učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu i trgovini

Poziv: Povećanje energ. učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu i trgovini

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je poziv čija je svrha poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 220.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 13.000.000,00 kn, dok je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva 76.000.000,00 kn.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007. Ovim pozivom privatno poduzeće je definirano kao poduzeće koje se ne nalazi u situaciji da jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravljaju s 25% ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja G, odjeljka 45, 46, 47, osim djelatnosti 46.17, 46.21 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.813. Nadalje, prihvatljivi prijavitelji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljka 79.

Intenzitet potpore iznosi do 85% prihvatljivih troškova za pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije te za upravljanje projektom i administraciju i promidžbu i vidljivost. Za Mjere energetske učinkovitosti intenzitet potpore iznosi 45% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, 55% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća i 65% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća. Za Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju intenzitet potpore iznosi 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, 70% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća i 80% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća. Za Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije intenzitet potpore iznosi 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, 70% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća i 80% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.

Projektne prijave podnose se putem sustava eFondovi počevši od 15. lipnja 2018. godine, pa do 21.rujna 2018. godine.

Više o Pozivu, kao i svu dokumentaciju, možete pronaći na linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=db533ec1-0723-45cb-b420-a5222ed80fbc

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na tel: 042/645-485 ili na mail: projektni.ured@ivanec.hr

print