Sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila donacijom građanima u 2018.

Sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila donacijom građanima u 2018.

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2018.

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih vozila, kako slijedi:

• električnih bicikala,
• električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7,
• električnih i „plug-in“ hibridnih vozila kategorija M1

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti fizičke osobe – građani.

Podnositelji zahtjeva moraju biti prvi vlasnici vozila za koje podnose zahtjev za sufinanciranje. Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (donacije) u sljedećem iznosu po vozilu:

• električni bicikl – do 5.000,00 kuna
• električno vozilo L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna
• vozilo M1 kategorije s hibridnim „plug-in“ pogonom – do 40.000,00 kuna
• vozilo M1 kategorije s električnim pogonom – do 80.000,00 kuna

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova. Fizičkim osobama – građanima temeljem ovog Javnog poziva Fond će dodjeljivati sredstva za nabavu najviše jednog novog vozila.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Javnom pozivu su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 25. travanja 2018. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Vozila nabavljena putem ugovora o operativnom leasingu nisu Fondu opravdan trošak.

Javni poziv s popisom potrebne dokumentacije koja se prilaže i prijavni obrazac nalazi se na linku: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/ .

print