Javni poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Javni poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu. Natječaj je namijenjen udrugama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave, ovisno o prioritetnom području.

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Posebni ciljevi Poziva jesu:

 • poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema,
 • podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici,
 • poticanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Prioritetna područja i iznosi potpore:

 • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu – iznos potpore od 30.000,00 do 100.000,00 kuna.
 • P.2. a) Regionalni informativni centri za mlade – iznos potpore od 50.000,00 do 125.000,00 kuna.
 • P.2. b) Lokalni informativni centri za mlade – iznos potpore od 30.000,00 do 100.000,00 kuna.
 • P.3. Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade – iznos potpore od 30.000,00 do 100.000,00 kuna.
 • P.4. Centri za mlade – iznos potpore od 50.000,00 do 150.000,00 kuna.
 • P.5. a) Osposobljavanje za (socijalno) poduzetništvo i samozapošljavanje – iznos potpore od 30.000,00 do 100.000,00 kuna.
 • P.5. b) Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (mladi u NEET statusu) – iznos potpore od 30.000,00 do 100.000,00 kuna.
 • P.5. c) Mladi u ruralnim sredinama – iznos potpore do 30.000,00 do 100.000,00 kuna.
 • P.6. Lokalni i regionalni programi za mlade – iznos potpore od 30.000,00 do 100.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 14. svibnja 2018. godine.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 3 do 12 mjeseci.

Detaljne upute, uključujući i popis prihvatljivih troškova i potrebne dokumentacije, dostupni su na sljedećoj poveznici: http://www.mdomsp.gov.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna/10086

Pozivamo sve zainteresirane da se za pomoć obrate Projektnom uredu Grada Ivanca, na broj telefona 042/645-484, mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili osobno na adresu Trg hrvatskih ivanovaca 10, uz prethodnu najavu, radnim danom od 7-15 sati.

print