Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u srijedu je, 3. svibnja, otvorilo još jedan od natječaja namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Riječ je o pozivu „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, čija je osnovna svrha povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih normi omogućit će se MSP-ovima da iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 20.000 kuna, dok najviši iznosi 1.000.000,00 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore za mikro i malo poduzeće kreće se do 85%, a za srednje poduzeće 65% prihvatljivih troškova.

Za uspješnu provedbu planiranog projekta, potrebno je pridonijeti sljedećim pokazateljima: broj certificiranih proizvoda, povećanje prihoda od prodaje, povećani prihodi od izvoza.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to:

  1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine te
  2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Detaljnije informacije, kao i popis projektne dokumentacije, dostupni su na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na tel: 042/645-483 ili na mail: projektni.ured@ivanec.hr

print